Frid Och Inre Kraft Genom Enhet

site search by freefind
Hem
Introduktion
Veckomeddelanden från Sheldan Nidle
Med information om den aktuellavärldssituationen
Ummac Dan
En presentation.
Q and A del 1
Sheldan Nidle besvarar frågor.
Q and A del 2
Sheldan Nidle besvarar frågor.
Böcker DVD-
Seminarier mm.
Sheldan Nidle
En presentation
Ordlista
Några viktiga termer
PAO och PAG:s
Planetariska AktiveringsGrupper och
deras organisation
Registrering av PAG:s
Arbets Övningar för PAG's
Den Galaktiska LjusFederationen
En Introduktion
Kontakt

Relaterade sidor
Paoweb.com

Galactic Channelings
St.Germain.se
Välkommen till den svenska versionen av PAO, Planeternas Aktiverings Organisation

Introduktion

Vi måste inse, att alla de saker, som nu händer, i hög
grad hänger samman och helt representerar ett djupt
holistiskt mönster, som den Högste Skaparen väver åt oss. Den här gudomliga planen håller på att vecklas ut på det mest otroliga och kloka sätt vidare»
Sheldan Nidle en presentation


Sheldan Nidle är representant och föredragshållare för den Galaktiska Ljus Federationen och i november 1997 grundade han Organisationen för Planetarisk Aktivering (the Planetary Activation Organization, PAO vidare»
Veckobrev från Sheldan Nidle, med information     om den aktuella världssituationen

Uppdatering av Sheldan Nidle för den Andliga Hierarkin och den Galaktiska LjusFederationen vidare»
Ummac Dan


Detta är den aktiverande symbol som finns
(i holografisk form) ombord på Moderskepp från Sirius
vidare»
Sheldan Nidle svarar på era frågor Del 1


Vad har du för syfte med dina uppdateringar? Vad gör de för nytta för oss och varför finns det så många?

Syftet med uppdateringarna är att informera, att aktivera, att stärka, att vara upplyftande, att inspirera och att överbrygga. Ja, en del människor aktiveras genom att läsa mina kanaliserade uppdateringar och böcker vidare»Böcker DVD-Seminarier mm.

I sina böcker och DVD-föredrag delar Sheldan Nidle generöst med sig av sin djupa och unika kunskap, både vad gäller dåtid, nutid och framtid vidare»
PAO och PAG:s. Planetariska AktiveringsGrupper och deras organisation


Redan 1992 fick Sheldan Nidle i uppgift att skapa en global organisation som dels skulle bana vägen för den Galaktiska Federationens Första Kontakt vidare»
Den Galaktiska LjusFederationen.

En Introduktion

Den Galaktiska LjusFederationen bildades för över
4,5 miljoner år sedan, för att hindra interdimensionella mörka krafter från att utforska och dominera den här galaxen
vidare»


Copyright © 2010 PAOWEB Sverige. All Rights Reserved.