Frid Och Inre Kraft Genom Enhet

site search by freefind
Hem
Introduktion
Veckomeddelanden från Sheldan Nidle
Med information om den aktuellavärldssituationen
Ummac Dan
En presentation.
Q and A del 1
Sheldan Nidle besvarar frågor.
Q and A del 2
Sheldan Nidle besvarar frågor.
Böcker DVD-
Seminarier mm.
Sheldan Nidle
En presentation
Ordlista
Några viktiga termer
PAO och PAG:s
Planetariska AktiveringsGrupper och
deras organisation
Registrering av PAG:s
Arbets Övningar för PAG's
Den Galaktiska LjusFederationen
En Introduktion
Kontakt

Relaterade sidor
Paoweb.com

Galactic Channelings
St.Germain.se

Den Galaktiska LjusFederationen

En introduktion

Den Galaktiska LjusFederationen bildades för över 4,5 miljoner
år sedan, för att hindra interdimensionella mörka krafter från att utforska och dominera den här galaxen. För närvarande har den litet över 200.000 stjärnnationer, förbund eller unioner som medlemmar. Ungefä 40% är humanoider, resten utgörs av olika former av kännande och förnimmande varelser (sentient beings). De flesta medlemmarna i den Galaktiska Federationen är fullt medvetna varelser.

För att göra er bekanta med vår rymdfamilj presenteras det då och då en medlemsart inom den Galaktiska Federationen. Nedan på svenska:

ANDROMEDANS | ARCTURIANS | BELLATRICIANS
CENTAURIANS | FOMALHAUTANS | MINTAKANS
PEGASIANS | PROCYONANS | TAU CETIANS

Här lämnas information om när medlemmen blev accepterad i den Galaktiska Federationen, var i galaxen den hör hemma, typ av livsformer, fysiska utseenden, speciella karaktärsdrag och förmågor, språk och hur deras moderskepp och andra rymdskepp ser ut. Se även sammanställningen på, http://www.paoweb.com/gfmember.htm

Sheldan Nidle har också sammanställt sitt stora och unika kunnande inom detta område i boken ”Your Galactic Neighbors” Där ges detaljerad information om 22 utomjordiska civilisationer, vilka tillhör den Galaktiska LjusFederationen. Av dessa är 8 humanoida och 14 icke-humanoida. Mer information om detta unika verk finner du på http://www.paoweb.com där det också kan beställas.

Förhoppningen är, att den här informationen kommer att hjälpa dig att identifiera och utvärdera eventuella erfarenheter du kan ha haft med några av dessa varelser. Sheldans avsikt med den här informationen är att skapa goodwill och förståelse för de stjärnnationer som svarar på Jordens Andliga Hierarkin's önskan om hjälp under vår upphöjning eller transformationsprocess.

 

Copyright © 2010 PAOWEB Sverige. All Rights Reserved.